پیشنهاد شغلی Job offer

امتیازبندی نیروی متخصص کبک

3- پیشنهاد شغلی Job offer:

متقاضی نیروی متخصص کبک می تواند تا 10 امتیاز از طریق داشتن پیشنهاد شغلی از کارفرمای کبکی کسب کند.

نوع پیشنهاد شغلی

امتیاز

پیشنهاد شغلی از کارفرمای واقع در مونترال

8

پیشنهاد شغلی از کارفرمای خارج از مونترال

10

حداکثر امتیاز قابل کسب

10

 

قسمت بعدی امتیازبندی کبک را ببینید: 4- سابقه کار

آرشیو اخبار
ایمیل خود را برای اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به کانادا وارد کنید


 نظرسنجی  


:
پربازدیدترین مطالب