فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

10 شغل اصلی کانادا توسط مهاجرین چه کشورهایی پر می شود؟

بازگشت
بازدیدکنندگان : 32253 نفر 1392/03/08
10 شغل اصلی کانادا توسط مهاجرین چه کشورهایی پر می شود؟

canada engineer

10 شغل اصلی کانادا توسط مهاجرین چه کشورهایی پر می شود؟

ایران رتبه اول تامین کننده مهندسین در کانادا...

در جدولی که توسط یکی از سازمانهای فعال در حوضه کار و حرفه انتاریو تنظیم شده است، مهاجرین مختلف که در کشور خودشان مدرک گرفته اند و هم اکنون در یکی از رشته های مورد نظر کانادا شاغل هستند، به تفکیک دسته بندی شده است.

شغل های مورد نظر در کانادا عبارتند از:

پرستاری، حسابدار رسمی ، معلم، مهندس، پزشک و جراح،مدیر حسابداری، وکیل، داروساز، روانشناس، حسابدار خبره

در این میان ایران بالاترین رتبه را در رشته مهندسی داردف این بدان معنا است که مهندسین ایرانی نقش بسزایی در مشاغل مربوط به این رشته را دارند.

این آمار مربوط به سال 2012 است.

Source Countries for the Regulated Professions

source country is the country where an internationally trained applicant to one of Ontario’s regulated professions obtained his or her initial training. The following chart shows the top five source countries for 10 professions in 2012.

http://www.fairnesscommissioner.ca/index_en.php?page=highlights%2Fquick_facts%2Ftop_5_source_countries_for_IT_applicants 

The Top Five Source Countries for Internationally Trained Applicants 
in 10 of Ontario’s Regulated Professions, 2012

Professions

Largest 
number

Second 
largest number

Third 
largest number

Fourth 
largest number

Fifth 
largest number

Number of Applicants

Nurses

Philippines

India

Nigeria

China

U.K.

4,690

Certified General Accountants

India

China

Philippines

U.S.

Pakistan

1,583

Teachers

U.S.

Australia

India

U.K.

Philippines

1,237

Engineers

Iran

India

China

U.S.

Pakistan

870

Physicians and Surgeons

Saudi Arabia

India

U.K.

Ireland

U.S.

681

Management Accountants

Philippines

U.S.

India

China

Pakistan

482

Lawyers

U.K.

U.S.

Australia

India

Pakistan

415

Pharmacists

Egypt

India

U.S.

U.K.

Pakistan

335

Social Workers

India

U.S.

U.K.

Australia

Pakistan

179

Chartered Accountants

U.S.

India

Pakistan

South Africa

Nigeria

153

برچسب ها :
دیدگاههای کاربران
دیدگاه شما ثبت شد و بزودی در صورت نیاز پاسخ داده خواهد شد
سرمایه گذاری کبککارآفرینیاسپانسرشیپ همسردانشجویینیروی متخصصویزای توریستیکاریابی کانادافرم ارزیابیتماس با ما