فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

Quebec Skilled Worker Program for Canadian Immigration to Open November 4

بازگشت
بازدیدکنندگان : 24790 نفر 1394/08/08
Quebec Skilled Worker Program for Canadian Immigration to Open November 4

Quebec Skilled Worker-2015-ganji

Quebec Skilled Worker Program for Canadian Immigration to Open November 4

Permanent workers

Maximum number of requests

During the periods indicated below, the Ministry will receive a maximum of 6300 selection certificate requests:

From November 4 to December 15, 2015

Receiving 3500 applications in paper sent by mail

Make sure to send a complete file. Follow the instructions on page Official immigration application.

 

January 18 to March 31, 2016

Receiving 2800 applications filed using the online tool

The tool will allow you to make your online application will be available early in 2016. Full details will be announced shortly on our website.

 

Submission of applications at any time

However, if you find yourself in either of the following situations, you can submit your application at any time:

-       you are applying as part of the Quebec experience program;

-       you attached a validated job offer at the request of the Quebec Selection Certificate submitted by you as part of the regular program for skilled workers;

-       Citizenship and Immigration Canada informed you that he accepted to process your application for permanent residence in Canada;

-       Temporary Resident and you are able to apply for a Quebec Selection Certificate.

 

Before December 31, 2015

Receipt of applications in paper form sent by post

Make sure to send a complete file. Follow the instructions on page Official immigration application.

As of January 5, 2016

Receiving 2800 applications filed using the online tool

 

The tool will allow you to make your online application will be available early in 2016. Full details will be announced shortly on our website.

Priority processing

The following applications will be processed on a priority basis:

 

Applications of candidates submitted as part of the Quebec experience program;

requests from candidates who have a validated job offer;

Applications of candidates who obtain points factor Domaine training.

 

For more information on the conditions of Quebec's selection as a skilled worker, see page Requirements of the Immigration Program for skilled workers.


-------------------------------------------------------------------------------------

Le programme des travailleurs qualifiés du Québec pour immigrer au Canada ouvre ses portes le 4 novembre prochain

Travailleurs permanents

Nombre maximal de demandes

Au cours des périodes indiquées ci-dessous, le Ministère recevra un maximum de 6 300 demandes de certificat de sélection :

 

Du 4 novembre au 15 décembre 2015

Réception de 3 500 demandes en version papier transmises par la poste

Assurez-vous d'envoyer un dossier complet. Suivez les indications de la page Demande officielle d'immigration.

 

 

Du 18 janvier au 31 mars 2016

Réception de 2 800 demandes déposées au moyen de l'outil en ligne

L'outil qui vous permettra de faire votre demande en ligne sera accessible dès le début de l'année 2016. Tous les détails seront annoncés prochainement dans notre site Web.

Présentation des demandes en tout temps

Cependant, si vous vous trouvez dans l'une ou l’autre des situations suivantes, vous pouvez présenter votre demande en tout temps :

 

vous présentez une demande dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise;

vous avez joint une offre d’emploi validée à la demande de Certificat de sélection du Québec que vous avez soumise dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés;

Citoyenneté et Immigration Canada vous a informé qu’il acceptait de traiter votre demande de résidence permanente au Canada;

vous êtes résident temporaire et apte à présenter une demande de Certificat de sélection du Québec.

 

 

Avant le 31 décembre 2015

Réception des demandes en version papier transmises par la poste

 

Assurez-vous d'envoyer un dossier complet. Suivez les indications de la page Demande officielle d'immigration.

 

 

À partir du 5 janvier 2016

Réception de 2 800 demandes déposées au moyen de l'outil en ligne

 

L'outil qui vous permettra de faire votre demande en ligne sera accessible dès le début de l'année 2016. Tous les détails seront annoncés prochainement dans notre site Web.

 

 

Priorité de traitement

Les demandes suivantes seront traitées de façon prioritaire :

 

les demandes de candidats présentées dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise;

les demandes de candidats qui présentent une offre d’emploi validée;

les demandes de candidats qui obtiennent des points au facteur Domaine de formation.

 

Pour obtenir plus d’information sur les conditions de sélection du Québec à titre de travailleur qualifié, consultez la page Conditions requises du programme d'immigration des travailleurs qualifiés.

دیدگاههای کاربران
دیدگاه شما ثبت شد و بزودی در صورت نیاز پاسخ داده خواهد شد
 • sam
 • 10:48 -1394/08/12
I have a Ba in Civil Eng. with TCF B2 from France, please send me the contract details via email. thanks
 • گنجی
 • 11:19 -1394/08/13

we will contact you

 • zohari
 • 10:53 -1394/08/09
ممنون از لطف شما
 • گنجی
 • 3:45 -1394/08/09

اگر صبر کنید و پرونده کامل تر بفرستید بهتر است.

 • مصی
 • 10:42 -1394/08/09
به نظر شما ارسال مدارک با پست بهتر است یا منتظر پذیرش آنلاین باشیم?
 • گنجی
 • 3:45 -1394/08/09

اگر صبر کنید و پرونده کامل تر بفرستید بهتر است.

سرمایه گذاری کبککارآفرینیاسپانسرشیپ همسردانشجویینیروی متخصصویزای توریستیکاریابی کانادافرم ارزیابیتماس با ما