فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

IRCC accepte les résultats du nouveau TCF Canada

بازگشت
بازدیدکنندگان : 1704 نفر 1397/08/26 15:33
IRCC accepte les résultats du nouveau TCF Canada

IRCC accepte les résultats du nouveau TCF Canada 

Le gouvernement du Canada a annoncé que dorénavant les résultants d’un autre examen est acceptable pour les requérants du programme d’ouvrier qualifié de ce pays. Le TCF (Test de connaissance français) du Canada est dirigé par CIEP (Centre international d'études pédagogiques) pour vérifier les compétences linguistiques des requérants francophones.  Ce certificat de TCF est acceptable pour le Canada et 150 autres pays.

telegram_Canada_Ganji
دیدگاههای کاربران
دیدگاه شما ثبت شد و بزودی در صورت نیاز پاسخ داده خواهد شد
  • زینب
  • 09:20-1397/11/16
دارای مدرک کارشناسی کتابداری ،تافل زبان،بهیاری،نسخه پیچی می باشم چطور می توانم در یک کشور خارجی صاحب شغل و زندگی باشم؟
  • گنجی
  • 13:29-1397/11/21
بخش کاریابی سایت ما را بخوانید:
http://www.ganjico.com/کاریابی
سرمایه گذاری کبککارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما