کمک هزینه دولت کانادا

بازدیدکنندگان : 839 نفر 1402/12/16
کمک هزینه دولت کانادا
کمک هزینه دولت کانادا
پرداخت مزایای کارگران در کانادا در تاریخ 12 ژانویه 2024 پرداخت شد.

 

کمک هزینه مزایای کارگران کانادا

کانادایی های واجد شرایط در تاریخ 12 ژانویه 2024 از آژانس درآمد کانادا CRA کمک هزینه کانادایی را دریافت کردند. 
CWB کمک هزینه کارگران کانادا، یک اعتبار مالیاتی قابل استرداد است که هدف آن کمک به افراد و خانواده‌هایی است که شاغل بوده اما درآمد کمی دارند. 
کارگران با توجه به درآمدی که دارند حدود 1.518 دلار و خانواده ها حدود 2.616 دلار دریافت می کنند. 
این کمک هزینه در سه قسمت و به صورت سه ماهه به کارگران پرداخت می شود. 

 

کمک هزینه کارگران در کانادا چیست؟

اگر شرایط لازم برای کمک هزینه کارگران را داشته باشید پیش پرداخت‌هایی معادل ۵۰٪ از پیش‌پرداخت‌های CWB طی 3مرحله،  تحت مزایای کارگران کانادا ACWB دریافت می کنید. 
برای اینکه واجد شرایط کمک هزینه فوق باشید باید در سه ماهه اول سال، مقیم کانادا باشید. 
اولین کمک هزینه در تاریخ 28 جولای و پرداخت دوم مربوط به تاریخ 12 اکتبر است. سومین پرداخت در تاریخ 12 ژانویه 2024 انجام می شود. 
در تاریخ 12 ژانویه خانواده ها این پرداخت را دریافت می کنند. اما طبق نظر آقای گنجی، شاید ده روز کاری طول بکشد تا حساب بانگی شما این پرداخت ها را نشان دهد.  

 

شرایط لازم برای کمک هزینه کارگران کانادایی

دولت کانادا اعتبارات و مزایایی را به افراد برای مقابله با افزایش هزینه های زندگی در کانادا پرداخت می کند. این کمک هزینه به دو قسمت تقسیم می شود: 

 

کمک هزینه پایه کارگران کانادا

اگر شرایط زیر را داشته باشید و در تمام سال مقیم کانادا باشید واجد شرایط دریافت کمک هزینه پایه هستید:
در 31 دسامبر2022، 19 سال یا بیشتر داشته باشید یا با همسر یا فرزند خود زندگی کنید.
اگر شاغل بوده، اما کمتر از سطح خالص تعیین شده برای استان محل زندگی خود درآمد دارید:
 
شرح

کانادا به جز کبک،

نوناووت و آلبرتا

کبک نوناووت آلبرتا
خانواده و فرزندان 43.212 35.912 58.932 43.952
خانواده بدون فرزند 43.212 45.060 58.932 43.952
یک فرد مجرد با بچه 43.212 21.488 58.932 43.952
یک فرد مجرد بدون بچه 33.015 29.072 58.932 33.093

اگر هر یک از شرایط زیر را داشته باشید واجد شرایط کمک هزینه پایه کارگران نیستید:
  • دانشجویان تمام وقت واجد شرایط نیستند 
  • حداقل نود روز در سال در زندان یا مکان مشابه باشید. 
  • در کانادا کار کنید اما بدون پرداخت مالیات، مثل دیپلمات هایی که به عنوان کارمند کشور دیگری در کانادا کار می کنند. 

 

کمک هزینه مکمل از کار افتادگی کانادا

اگر همه شرایط زیر را داشته باشید واجد شرایط کمک هزینه از کار افتادگی هستید:
افرادی که دارای درآمد واجد شرایط و فرم تایید شده T2201 (گواهی اعتبار مالیاتی از کارافتادگی) در پرونده خود در آژانس درآمد کانادا هستند، واجد شرایط دریافت کمک هزینه از کار افتادگی هستند. 
در سال 2022 درآمد خالص سالانه شما کمتر از مبلغ تعیین شده باشد:
                          
شرح

کانادا به جز کبک،

نوناووت و آلبرتا

کبک نوناووت آلبرتا
خانواده با فرزند 48.124 39.613 65.757 48.886
خانواده بدون فرزند 48.124 48.760 65.757 48.886
یک فرد مجرد با بچه 48.124 25.188 65.757 48.886
یک فرد مجرد بدون بچه 37.932 32.772 65.750 38.007

 

کارگران کانادایی چه مقدار از این کمک هزینه را دریافت می کنند؟

کمک هزینه پایه 
اگر درآمد خالص شما 23.495 دلار یا کمتر باشد حداکثر 1.428 دلار در سال دریافت می کنید که به سه پرداخت تقسیم می شود. 
با افزایش درآمد این مبلغ کاهش پیدا می کند تا زمانی که درآمد شما به 33.015 دلار برسد. 
اگر درآمد خالص یک خانواده 26.805 دلار یا کمتر باشد سالانه حدود 2.461 دلار دریافت می کنند. 
با افزایش درآمد این مبلغ کاهش پیدا می کند. خانواده هایی که 43.212 دلار یا بیشتر درآمد دارند هیچ کمک هزینه ای دریافت نمی کنند. 
کمک هزینه در استانهای کبک، نوناووت و آلبرتا متفاوت است. 

 

کمک هزینه از کار افتادگی کانادا

حداکثر کمک هزینه از کار افتادگی برای افراد مجرد با درآمد خالص کمتر از 33.018 دلار حدود 737 دلار است. 
این کمک هزینه با افزایش درآمد کاهش پیدا می کند و اگر درآمد خالص فرد بیشتر از 37.932 دلار باشد هیچ کمک هزینه از کارافتادگی پرداخت نمی شود. 
اگر درآمد خالص خانواده کمتر از 43.210 دلار باشد حداکثر کمک هزینه از کار افتادگی 737 دلار است. 
اگر یکی از زوجین واجد شرایط اعتبار مالیاتی از کار افتادگی باشد و درآمد خالص آنها بیشتر از 48.124 دلار باشد، یا اگر هر دو همسر شرایط لازم را داشته باشند و درآمد خالص خانواده بیشتر از 53.037 دلار باشد هیچ کمک هزینه از کار افتادگی پرداخت نمی شود. 
حداکثر مبلغ کمک هزینه ناتوانی برای ساکنان کبک و نوناووت متفاوت است. 

 

چگونه می توانم برای دریافت کمک هزینه کارگران در کانادا اقدام کنم؟

شما می‌توانید مالیات‌ های خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنید و دستورالعمل‌های موجود در نرم‌افزار مالیاتی تأیید شده خود را دنبال کنید، ابتدا با یک حسابدار در کانادا مشورت کنید.
کمک هزینه کارگران را باید به صورت کاغذی پر کرده و و فرم ٦، که مربوط به مزایای کارگران کانادا است را نیز ارسال کنید.  
اگر شما و همسرتان واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی از کار افتادگی باشید باید تا یکسال پس از قرار گرفتن در گروه واجدین شرایط، برای مطالبه مزایای آن سال خود صبر کنید تا واجد شرایط دریافت مکمل از کار افتادگی باشید. 
اگر هر دو واجد شرایط باشید فقط یکی از شما می تواند حداقل مبلغ را مطالبه کند. باید در فرم های جداگانه برای کمک هزینه از کار افتادگی درخواست کنید. 
نیازی به ارائه درخواست برای دریافت پیش پرداخت نیست، زیرا زمانی که اظهارنامه مالیات بر درآمد و فرم دریافت مزایای خود را ارسال می‌کنید، سیستم CRA واجد شرایط بودن شما را تعیین می‌کند و پرداخت‎ها به صورت خودکار توزیع می‌شود.
آژانس درآمد کانادا بعد از دریافت مالیات بر درآمد و اظهارنامه واجد شرایط بودن شما را تعیین می کند. 
اگر مبلغ کمک هزینه را در لاین 45300 از اظهارنامه مالیات بر درآمد و سود خود مطالبه کنید آژانس درآمد کانادا به صورت خودکار پرداخت ها را برای شما ارسال می کند. 
تا اول نوامبر سال مالی، آژانس درآمد کانادا بایداظهارنامه مالیات بر درآمد و سود شما را دریافت کرده باشد تا شما واجد شرایط پیش پرداخت باشید. 

 

تاریخ پرداخت کمک هزینه کارگران کانادا چه زمانی است؟

کمک هزینه پیشرفته کارگران در سال 2024 در تاریخ های 12 ژانویه، 12 جولای و 11 اکتبر پرداخت می شود. 

 

اگر کمک هزینه پیشرفته کارگران کانادایی را دریافت نکنم چه می شود؟

در قدم اول باید واجد شرایط کمک هزینه کارگران کانادا باشید. 
اگر واجد شرایط بودید می توانید با آژانس درآمد کانادا تماس بگیرید. 
قبل از تماس با آژانس درآمد کانادا باید دو نکته را در نظر داشته باشید:
پرداخت در روز کاری قبل انجام می شود که تاریخ صدور در تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات فدرال است. 
در صورتی که پرداخت شما در تاریخ تعیین شده انجام نشود باید قبل از تماس با آژانس، 10 روز کاری منتظر بمانید. 
برچسب ها :
سوال خود را از وکیل کانادا اینجا مطرح کنید:
پیام شما ثبت شد و پس از تایید در سایت منتشر می شود
تعداد پرسش ها: 0
خبرهای مرتبط

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام تغییر در برنامه استارتاپ ویزای کانادا قابل پیش بینی است؟

  • سهمیه بندی طرح ها
  • افزایش قیمت ویزا
  • سخت تر شدن برنامه
  • تسریع روند بررسی ویزا در سفارت
شرکت کنندگان : تن