استارتاپ کانادا Peer review

Peer review استار آپ کانادا

استارتاپ کانادا Peer review


ویزای استارتاپ کانادا برای کارافرینانی که قصد تجاری سازی یک ایده مبتنی بر تکنولوژی را در کانادا دارند و در آینده خواستار اخذ اقامت دائم کانادا می باشند، مناسب است.

در این متن خط مشی ها و رویه هایی که کارکنان اداره مهاجرت کانادا در قسمت Peer reviews از آنها استفاده می کنند را بیان می کنیم. 
بررسی و بازبینی اداره مهاجرت در برنامه ویزای استارت آپ کانادا یک ارزیابی کامل توسط گروهی از کارشناسان مستقل از اداره مهاجرت است که شرایط اعطا لتراوساپورت به اعضا تیم استارت آپ را بررسی می کند. این بازبینی دقیق نامه حمایتی استارتاپ ویزا کانادا، توسط دولت کانادا برای جلوگیری از تقلب ایجاد شده و هدف از آن دریافت نامه حمایتی یا همان لتر اوساپورت در راستای منافع سازمانهای حمایتی (انکوباتور، انجل، ونچر) و اعضا تیم استارتاپ است، تا درنتیجه منافع اقتصادی کانادا تامین شود. 
شاید افسر کانادایی برای ارزیابی پرونده ها یا برای تکمیل و تایید کیفیت آنها درخواست بازبینی و بررسی را داشته باشد که به آن مرحله Peer review استارتاپ کانادا می گویند.
برای این بررسی و بازبینی، کارمند اداره مهاجرت کانادا باید همه اطلاعات زیر را از طریق نامه محرمانه یا از طریق پست مطمئن داخلی کانادا برای سازمانهای مشخص شده در این بخش  ارسال کند.

اداره مهاجرت به یکی از از سازمانهای زیر بررسی پرونده های استارتاپ ویزا کانادا را ارجاع می دهد:


* The Canadian Acceleration and Business Incubation Association – CABI  برای لتراوساپورت های ارائه شده از طرف انکوباتور های تاییدشده دولت کانادا
  * The National Angel Capital Organization - NACO برای لتراوساپورت های ارائه شده از طرف انجل های تایید شده دولت کانادا
استارتاپ کانادا

موارد مهم در Peer review استارتاپ کانادا

 •  فرم درخواست برای بازبینی و بررسی، در این فرم افسر کانادایی باید همه مسائل و مشکلات شناسایی شده را در زمان بررسی پرونده مشخص کند. 
 •  گواهی تعهد یا لتراوساپور Commitment Certificate
 •  تفاهم نامه سرمایه گذاری، قرارداد مشتری با سازمانهای حمایتی
 •  دیگر اسناد پشتیبانی کننده طرح مربوطه که اعضا تیم ارسال نمودند
افسر کانادایی باید مطمئن باشد که اطلاعات خاص متقاضی در بخش بازبینی و بررسی را قبل از اینکه برای سازمانهای حمایتی ارسال شود را حذف می کند. افسران باید مدارکی که برای بازبینی ارائه داده می شود مثل گواهی تعهد، برگه های تعهد، فرم درخواست برای بازبینی و مدارک متقاضی را ویرایش کنند. 
 •  تاریخ تولد
 •  کشور تولد
 •  آدرس ها
همچنین افسر اداره مهاجرت کانادا باید طی یک نامه کتبی به متقاضی اطلاع دهد که پرونده برای بازبینی و بررسی ارسال می شود و در مرحله Peer review استارتاپ کانادا می باشد. 

بررسی Peer review استارتاپ کانادا

سازمان های بخش due diligence  که وظیفه راستی آزمایی از پرونده های استارت آپ ویزا کانادا را دارند، گروهی از کارشناسان را برای ارزیابی موارد زیر تشکیل می دهد:
_ ارزیابی دقیق از بررسی که کارشناسان انجام دادند و اینکه آیا با استانداردهای سازمانهای حمایتی مطابقت دارد یا خیر. 
_ شرایط تعهد شامل سرمایه گذاری انجام شده توسط انجل و ونچر تعیین شده، خدماتی که باید این سازمان ها(انکوباتور، انجل، ونچر) ارائه دهد و هر گونه هزینه ای که باید از متقاضیان دریافت شود و اینکه آیا این شرایط با استانداردهای سازمانهای حمایتی مطابقت دارد یا خیر. 

سازمانهای حمایتی باید همه کارهای زیر را انجام دهد:

- مطمئن شوید که کسب و کار در کانادا ثبت شده یا خواهد شد.
- مطمئن شوید که مالکیت کسب و کار تایید شده است و قوانین مربوط به ویزای استارت آپ رعایت می شود.
 باید مطمئن شویم که  کسب و کار تعیین شده  از لحاظ اعتبار و ارزش در مدل کسب و کار پیشنهادی است و تیم مدیریت سرمایه گذاری تجاری را ارزیابی کرده و مالکیت معنوی آن را تایید کرده است. 
- باید مطمئن شویم که تمرکز کسب و کار بر روی یک محصول یا خدمات بالقوه با رشد بسیار بالا است.
- تایید اینکه آیا کسب و کار در برنامه انکوباتور پذیرفته شده است البته در مواردی که تعهد توسط یک مرکز انکوباتور صادر شده باشد. 
 
اداره مهاجرت کانادا
 
طبق قانون اداره مهاجرت کانادا، افسران کانادایی نباید هویت اعضای گروه بازبینی و بررسی را برای سازمانهای حمایتی یا متقاضیان افشا کنند و نتیجه به اداره مهاجرت کانادا IRCC به صورت محرمانه ارسال گردد.
اگر کارشناس بازبینی و بررسی مسایل در بخش Peer review استارتاپ کانادا، مسائل و مشکلات مربوط به طرح استارت آپ کانادا را شناسایی کند، افسر باید نامه درخواست توضیح را برای متقاضی ارسال کند :
- تا به تیم استارتاپ مسائل و مشکلات را اطلاع دهند.  
- اسناد و مدارک بیشتری برای رسیدگی به مشکلات ارائه دهند. 
- درنهایت اینکه اگر متقاضی نتواند به مسائلی که افسر ذکر کرده رسیدگی کند شاید متقاضی رد شود. 
افسر باید ارزیابی که گروه بررسی و بازبینی اداره مهاجرت کانادا در مرحله Peer review استارتاپ کانادا ارائه داده را در نظر بگیرد، و باید همه اطلاعات را طبق پرونده ارسال تیم استارتاپ و نامه بخش راستی آزمایی بررسی کند اما در نهایت اختیار تصمیم گیری در مورد پرونده استارت آپ با افسر کانادایی است و نه بخش راستی آزمایی در مرحله Peer review استارتاپ کانادا.

بررسی ها و بازبینی های ناقص نامه حمایتی استارت آپ کانادا 

در زمان Peer review استارتاپ کانادا، گروه بازبینی یا همان راست ازمای دولت کانادا که گروهی مستقل از اداره مهاجرت است شاید اطلاعات یا توضیحات اضافی را از تیم های استارتاپ ویزا بخواهد مثل:
 • _ پاسخ به نگرانی ها خود در مورد طرح استارتاپ یا بیزینس پلن استارتاپ
 • _ ارزیابی استانداردهای مورد نظر دولت کانادا در تیم استارت آپ
 • _ بررسی دقت بازبینی و راستی آزمایی پروپوزال یا بیزینس پلن

بعضی اوقات گروه بازبینی و بررسی اطلاعات موجود را کافی نمی داند مانند نقص در اطلاعات زیر:
_ گواهی تعهد یا لتراوساپور Commitment Certificate
_ تفاهم نامه سرمایه گذاری بین شرکا
_ توافق نامه مشتری مداری
_ و دیگر مدارک مربوطه

گروه کارشناسان شاید از سازمانهای حمایتی  اطلاعات بیشتری را بخواهد. در شرایطی که گروه بازبینی و بررسی اطلاعات درخواستی را بدست نیاورد این گروه نمی تواند ارزیابی خود را تمام و تکمیل کند.
شرکت تعیین شده باید در مدت زمان تعیین شده پاسخگو باشد و اگر اطلاعات اضافی که گروه کارشناسان برای بازبینی لازم دارند را ارائه ندهد این گروه به اداره بررسی و بازبینی اطلاع می دهد که این بررسی و بازبینی ناقص است. 
اگر فرآیند بررسی ناقص باشد، شرکت تعیین شده یا همان سازمان های بخشdue diligence   باید شرایط خاصی را در این مرحله رعایت کند و افسران باید به بررسی درخواست ادامه داده و پرونده را براساس اطلاعات موجود ارزیابی کنند. 

اقامت دائم کانادا

افسران بررسی ویزای استارت آپ باید به این صورت عمل کنند:

_ اگر بعد از ارزیابی درخواست، افسر بداند که نتیجه نهایی مثبت است باید درخواست را تایید کند. 
_ اگر افسر بررسی پرونده استارتاپ ویزا می داند که متقاضی شرایط لازم ویزای استارت آپ را ندارد، باید مدارکی در مورد نگرانی ها و علت عدم رضایت خود را از برآورده نشدن شرایط این ویزا اطلاع دهد. 
_ اگر افسر کانادایی در مورد شرایط ویزای استارت آپ نگرانی هایی دارد، باید مصاحبه ای را تعیین کند یا برای متقاضی ویزای استارت آپ نامه مناسبی را ارسال کند و نگرانی های خود را به آنها اطلاع دهد. 
_ اگر بررسی و بازبینی ناقص باعث شود که افسر کانادایی تایید نهایی را ندهد باید خلاصه ای از این مسائل برای متقاضی افشا شود تا عدالت رعایت شده باشد. افسر کانادایی باید اطلاعات و مدارک جدید متقاضی را در نامه یا مصاحبه در نظر بگیرد. درخواست باید براساس ارزیابی افسر از پرونده تایید شود. 

بعد از اینکه نامه ارسال شد متقاضی باید در مدت 30 روز به نگرانی های افسر پاسخ بدهد. اگر متقاضی در پاسخ به نامه افسر اطلاعات جدیدی را ارائه دهد یا اگر شرکت تعیین شده اطلاعات جدید را ارائه کند افسر باید پرونده کامل را ارزیابی کرده و در مورد تایید یا رد این درخواست اخذ اقامت دائم کانادا از طریق استارتاپ ویزای کانادا تصمیم نهایی را بگیرد. 
 

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام تغییر در برنامه استارتاپ ویزای کانادا قابل پیش بینی است؟

 • سهمیه بندی طرح ها
 • افزایش قیمت ویزا
 • سخت تر شدن برنامه
 • تسریع روند بررسی ویزا در سفارت
شرکت کنندگان : تن