پادکست ویزای توریستی کانادا

بازدیدکنندگان : 2567

پادکست ویزای توریستی کانادا

شرایط، هزینه و زمان اخذ ویزای توریستی کانادا را بدانیم

Download

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام تغییر در برنامه استارتاپ ویزای کانادا قابل پیش بینی است؟

  • سهمیه بندی طرح ها
  • افزایش قیمت ویزا
  • سخت تر شدن برنامه
  • تسریع روند بررسی ویزا در سفارت
شرکت کنندگان : تن