پادکست ویزای دانش آموزی کانادا

بازدیدکنندگان : 2176

پادکست ویزای دانش آموزی کانادا

شرایط، هزینه و مدارک لازم برای تحصیل فرزند در کانادا را بدانیم.

Download

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام تغییر در برنامه استارتاپ ویزای کانادا قابل پیش بینی است؟

  • سهمیه بندی طرح ها
  • افزایش قیمت ویزا
  • سخت تر شدن برنامه
  • تسریع روند بررسی ویزا در سفارت
شرکت کنندگان : تن