معرفی پاسپورت دومینیکا 1

بازدیدکنندگان : 1096

معرفی پاسپورت دومینیکا 1

در مورد شرایط دریافت پاسپورت دومینیکا بیشتر بدانیم

Download

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام تغییر در برنامه استارتاپ ویزای کانادا قابل پیش بینی است؟

  • سهمیه بندی طرح ها
  • افزایش قیمت ویزا
  • سخت تر شدن برنامه
  • تسریع روند بررسی ویزا در سفارت
شرکت کنندگان : تن