تاثیر خوب زبان فرانسه در مهاجرت به کانادا

بازدیدکنندگان : 705 نفر 1401/11/18
تاثیر خوب زبان فرانسه در مهاجرت به کانادا
تاثیر خوب زبان فرانسه در مهاجرت به کانادا
پذیرش تعداد زیادی از مهاجران فرانسوی زبان در کانادا تصویب شد.

اداره مهاجرت کانادا گفت، امسال تعداد بسیار زیادی از مهاجران فرانسوی زبان را در کانادا می پذیریم. 

زبان فرانسه، زبان رسمی تعداد بسیار زیادی از کانادایی ها است اما تعداد کانادایی های فرانسوی زبان از سال 2016 که 22.2 درصد بود در سال 2022 کمتر شد و  به حدود 21.4 درصد رسید. در سال 2019 اداره مهاجرت کانادا گفت، هدف ما پذیرش 4.4 درصد از مهاجران فرانسوی زبان در خارج از کبک تا پایان سال 2023 است. 
 

مهاجرت فرانسوی زبانان

در سال 2022  تعداد بسیار زیادی از مهاجران فرانسوی زبان در کانادا پذیرفته شدند. در سال 2006 تعداد مهاجران فرانسوی زبان در خارج از کبک حدود 2.800 نفر بود یعنی 1.38 درصد از مهاجران در کانادا جز مهاجران فرانسوی زبان بودند. در سال 2022 بیشتر از 16.300 مهاجر فرانسوی زبان در کانادا پذیرفته شدند یعنی نسبت به سال 2006 افزایش پیدا کرده است، از که زمانی اداره مهاجرت کانادا تعداد مهاجران پذیرفته شده را ثبت و اعلام کرده است بیشترین تعداد مهاجران فرانسوی زبان در سال 2022 پذیرفته شدند. 
 

مزایای دانش زبان فرانسوی در کانادا

در پنج سال گذشته تعداد مهاجران فرانسوی زبان حدود 42.470 نفر افزایش پیدا کرده و هر ساله تعداد این مهاجران افزایش پیدا می کند. کانادا از سال 2018 تا به حال بیشتر از سه برابر مهاجران تعیین شده را پذیرفته است. 
مدرک زبان فرانسه

شرایط مهاجرت به کانادا با زبان فرانسه چیست؟

با پذیرش مهاجران فرانسوی زبان، کانادا نشان می دهد که از اقلیت های فرانسوی زبان در خارج از کبک و دیگر مهاجران فرانسوی زبان تازه وارد حمایت می کند. مهاجران تازه وارد با گسترش زبان فرانسه باعث تنوع فرهنگی و زبانی کانادا می شوند و از طرف دیگر با رفع کمبود نیروی کار باعث رشد و توسعه اقتصادی در کانادا می شوند. 
دولت کانادا برای رشد جمعیت و اقتصاد کانادا در سالهای آینده مهاجران فرانسوی زبان در خارج از کبک را می پذیرد. از طریق برنامه گسترش زبان رسمی 2028_2023 دولت کانادا 40.7 میلیون دلار برای مهاجرت مهاجران فرانسوی زبان اختصاص داده است. 
 وزیر زبان های رسمی کانادا ژینت تیلور گفت، از طریق لایحه C-13 و با توجه به سیاست های جدید مهاجرتی برای مهاجران فرانسوی زبان، هدف ما پذیرش مهاجران فرانسوی زبان برای حفظ و تداوم زبان فرانسه در کانادا است. 
 
برچسب ها :
سوال خود را از وکیل کانادا اینجا مطرح کنید:
پیام شما ثبت شد و پس از تایید در سایت منتشر می شود
تعداد پرسش ها: 0

نظرسنجی مهاجرت کانادا

با ورک پرمیت ناشی از توریستی ایرانیان کدام روش برای کسب اقامت دائم pr بهتر است؟

  • اکسپرس اینتری
  • استارتاپ ویزا کانادا
  • جاب آفر
  • برنامه استانهای کم جمعیت
شرکت کنندگان : تن